SKBL2113

 

lambang ukm

  

DIALEK YANKEDAH: SUATU KAJIAN ASPEK BAHASA

pic

NORUHAYU BINTI AZAL (A 137885)

PROJEK INI DISEDIAKAN UNTUK MELENGKAPKAN KEPERLUAN KURSUS

SKBL 2113 – APLIKASI KOMPUTER DALAM  LINGUISTIK

PENSYARAH :

DR. ZULKIFLI BIN AHMAD

PUSAT PENGAJIAN BAHASA DAN LINGUISTIK

FAKULTI SAINS SOSIAL KEMANUSIAAN

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

SEMESTER 2 – SESI 20122013

Advertisements

22 thoughts on “SKBL2113

    • Terima kasih di atas komen saudari. Ya, kajian yang saya lakukan ini memang menjadi satu cabaran buat saya kerana saya mengkaji mengenai dialek Yan Kedah…:)

  1. kajian yang memberikan manfaat kepada para pembaca kerana dapat mengetahui dengan lebih lanjut mengenai dialek Yan-Kedah melalui cabang-cabang linguistik yang sedia ada. Teruskan Usaha anda !

  2. Tahniah Ayu (^_^) Suatu kajian yang banyak memberi informasi dan kelebihan kepada para pembaca untuk lebih mengetahui pelbagai bahasa yang terdapat di Malaysia, khususnya Kedah.
    Tahniah diucapkan sekali lagi kerana berjaya menyiapkan kajian ini (^_^)

  3. Syabas! Satu penghasilan blog WordPresspendidikan dan pembelajaran yang berinformasi mengenai bidang-bidang yang terdapat dalam linguistik.Bidang Linguistik merupakan bidang yang saya kurang arif mengenainya, namun dengan penghasilan dan pembacaan saya ke atas blog saudari ini sedikit sebanyak memberi ilmu dan maklumat yang sangat berguna bagi saya. Terima kasih. Teruskan usaha saudari dan semoga berjaya. Tahniah… 🙂

  4. Syabas! Satu penghasilan blog WordPress yang pendidikan dan pembelajaran yang berinformasi mengenai bidang-bidang yang terdapat dalam linguistik.Bidang Linguistik merupakan bidang yang saya kurang arif mengenainya, namun dengan penghasilan dan pembacaan saya ke atas blog saudari ini sedikit sebanyak memberi ilmu dan maklumat yang sangat berguna bagi saya. Terima kasih. Teruskan usaha saudari dan semoga berjaya. Tahniah… 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s